VERGOEDING

De praktijk heeft een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Bekkenfysiotherapie wordt, net als algemene fysiotherapie, vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Een uitzondering vormt urine-incontinentie: hiervoor worden eenmalig 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u er rekening mee dat dit ten laste komt van uw eigen risico.

Bent u verhinderd? Als de afspraak minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd ( via mail of telefonisch) zijn er geen kosten aan verbonden. Daarna wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Dit kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar !!!