TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Er wordt gestreefd naar optimale kwaliteit, waarbij de cliënt centraal staat. Uw mening is dan ook belangrijk. Daarom wordt mogelijk aan u gevraagd om na beëindiging van het behandeltraject (anoniem ) een enquête in te vullen. Dit kost u ongeveer 8 minuten en wordt verzorgd door Qualiview. U krijgt hiervoor via de mail een uitnodiging toegestuurd.