De behandeling start altijd met een uitgebreide intake, om de relevante factoren in kaart te brengen en het doel van de behandeling vast te stellen. Daarna volgt een uitleg, zodat u zelf meer inzicht hebt in uw klachten en de mogelijke oorzaken daarvan. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld, waarin u zelf een actieve rol krijgt.

De behandeling is er op gericht uw klachten zo veel mogelijk te verminderen. Daarnaast speelt het voorkómen van terugkeer van de klachten een belangrijke rol. Bewustwording van hoe u uw lichaam gebruikt en beter voelen in en met de bekkenbodem is daarbij vaak de basis.

Afhankelijk van uw klachten en situatie kunnen o.a. de volgende zaken tijdens de behandeling aan de orde komen :

 • Thuis een lijst bijhouden om meer zicht te krijgen op bijvoorbeeld het patroon van plassen, ontlasten, voeding en vochtinname, of de balans tussen activiteit en rust.
 • Bewustwording van de bekkenbodem. In veel gevallen is dit de eerste stap, want wat je niet voelt kun je niet trainen of anders leren gebruiken!
 • Oefenen van bekken-en bekkenbodemspieren.
 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen
 • Adviezen over eet, drink- en toiletgewoonten
 • Adviezen m.b.t seksualiteit
 • Adviezen m.b.t houding en beweging in het dagelijks leven
 • Adviezen m.b.t. de balans tussen belasting en belastbaarheid
 • Controle krijgen over het proces van vullen en legen van de darmen en/of blaas, bijvoorbeeld door blaastraining
 • Trainen van functionele stabiliteit rond bekken en lage rug
 • Bij pijnklachten : massage en behandeling van trigger-points
 • Bij problemen rond het stuitje : een speciale , milde (uitwendige) mobilisatietechniek (NIMOC)

 

Inwendig onderzoek en behandeling

Indien gewenst en mogelijk kan een inwendig onderzoek ( vaginaal of anaal) worden gedaan. Doel hiervan is om een indruk te krijgen van de conditie van de bekkenbodem, en om te bepalen of u op de juiste manier aanspant. Ook kan zo beter beoordeeld worden of er lokaal een oorzaak is van uw klachten.Eventueel kan gebruik gemaakt worden van Myofeedback apparatuur, waarmee de activiteit van de bekkenbodem op een scherm zichtbaar gemaakt wordt.

Inwendig onderzoek gebeurt altijd in overleg en met uw toestemming, en doorgaans niet meteen tijdens de eerste sessie. Bij zwangerschap, negatieve ervaringen, veel pijn – of als u gewoon bezwaar hebt- zal naar andere mogelijkheden gezocht worden. Inwendig onderzoek is niet absoluut noodzakelijk voor het slagen van de behandeling, maar geeft vaak waardevolle informatie.

Inwendige behandeling is een mogelijke aanvulling. Naast apparatuur en hulpmiddelen kunnen massage- en rektechnieken worden toegepast. Ook hiervoor geldt dat u zelf bepaalt of dit voor u passend is.